Kümüş aýna

Gysga düşündiriş:

“Nobler Kümüş Aýna” kümüş plyonkany we mis plyonkany örtüp, ýüzýän aýnanyň arka ýüzüne iki gat suw geçirmeýän boýag, ýoýulmazdan hakyky şöhlelendirmek üçin öndürýär.Çyglylyga we kislota has ýokary garşylyk berýär.

Nobler kümüş aýna, birinji derejeli ýüzýän aýnadan we Italiýada Fenzi boýagyndan ýasalyp, bazardaky uzak we çydamly kümüş aýna.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kümüş aýna, hammam aýnasy, biderek aýna, duran aýna

Jemgyýetiň ösmegi bilen, deluxe villasynda, söwda merkezlerinde we dynç alyş ýerlerinde adamlaryň içki bezegine bolan talaplary kämilleşdirilýär.Dürli galyňlygy bolan dürli reňkli kümüş aýna, bürünç kümüş aýna, çal kümüş aýna, gök kümüş aýna, ýaşyl kümüş aýna we ş.m. ýaly meşhurlyga eýe bolýar.Mundan başga-da, müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin önümçilik prosesine berk standart bilen gözegçilik etmek üçin aýna zawody zerur.

Aýratynlyklary

1 ortionoýulmazdan owadan şöhlelenme.Silverhli asylly kümüş aýna aýna derejeli ýüzýän aýna we iň ýokary hilli kepillik we ýokary hilli kepillendirmek üçin öndürilýär.

2 Uzak we dowamly.Kümüş film we mis plyonka çyglylykdan, himiki serişdelerden we gündelik ulanyşdan arka örtük bilen gowy goralýar, çydamlylygy we uzak dowamly öndürijiligini üpjün edip biler, gowy öndürijilikli.

3 Işlemek we gurmak aňsat.Nobler kümüş aýnany kesip, kesip, burawlap we ş.m.

4 Ulanylýan ýerine laýyk bolmak üçin dürli şekil ýasalyp bilner.Dörtburçly aýna, uly tegelek kümüş aýna we diwarda, otagda, hammamda we ş.m. ulanyljak uzyn kümüş aýna.

Arza

Nobler kümüş aýna, bezeg aýnasynyň bir görnüşi hökmünde içerki bezegde giňden ulanylýar,

Mebel, hammam, naharhana,

Bölümler, lift kabinalary,

Tans merkezleri, ýoga studiýalary,

Söwda merkezleri, dükanlar we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýna reňk: Arassa / goşmaça arassa / bürünç / gök / ýaşyl / çal we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm we ş.m.

Ölçegi: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: