Laminirlenen aýna

Gysga düşündiriş:

Nobler laminirlenen aýna, iki ýa-da has ýokary hilli aýnadan ybarat, ýylylyk we basyş astynda açyk ýa-da reňkli PVB interleýeri bilen birleşdirilen howpsuzlyk aýnasy hasaplanýar.Laminirlenen aýna döwülse, aýnanyň bölekleri PVB interýerine ýapyşýar we üýtgewsiz galýar.Injuryaralanmakdan has ýokary goragy teklip edýän bu howpsuzlyk aýratynlygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Laminirlenen aýna, howpsuzlyk aýnasy, bölek aýna, basgançakly aýna

Aýratynlyklary

1 Örän ýokary howpsuzlyk.Nobler laminirlenen aýna, şikeslerden goramagy üpjün edip biljek aýna döwülende köplenç üýtgewsiz galýar.

2 Güýçli garşylyk.Esasanam ýylylyk bilen güýçlendirilen laminirlenen aýna we gyzgyn laminirlenen aýna, täsire garşylygy we ýylylyga garşylygy ýokary derejede güýçlendirip biler.

3 Ajaýyp ses izolýasiýasy.Nobler laminirlenen aýna akustiki nemlendiriji aýratynlyklara eýedir.Esasanam ses geçirmeýän PVB bilen aýna, sesiň täsirli sorujysydyr.

4 Iň ýokary ultramelewşe (UV) goragly.PVB filmi 99% -den gowrak UV şöhlelerini siňdirip biler.Bu perdeleri, mebelleri we beýlekileri UV şöhlelenmesi sebäpli reňkleriň ýitmeginden we garramagyndan gorap biler.

5 Energiýa tygşytlaýjy aýna.PVB interýer, gün geçirişini azaldyp, sowadyjy ýüklere päsgel berip we sowup biler.

6 Has estetiki many dörediň.Nobler laminirlenen aýna reňk, ululyk we şekiliň dürli talaplaryna laýyklykda öndürilip bilner.Esasanam reňklenen PVB interýer, arhitektoryň dürli talaplaryny kanagatlandyrýar.

Arza

Windows we gapylar

Bölümler, balustradlar, vitrinler, mejlisler otaglary

Mebel, stol üstleri

Tupana garşy howpsuzlyk äýnegi we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýna reňk: Arassa / goşmaça arassa / bürünç / gök / ýaşyl / çal we ş.m.

PVB reňki: Arassa / süýt ak / bürünç / gök / ýaşyl / çal / gyzyl / gyrmyzy / sary we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 19mm we ş.m.

PVB galyňlygy: 0.38mm / 0.76mm / 1.14mm / 1.52mm / 2.25mm we ş.m.

Ölçegi: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.

Iň uly ululygy: 12000mm × 3300mm

Iň pes ululygy: 300mm × 100mm


  • Öňki:
  • Indiki: