Oýlanýan aýna

Gysga düşündiriş:

“Nobler Reflective Glass” aýna meňzeş we bir taraply aýna görnüşine eýe.Floüzmek prosesinde gaty örtük diýilýän gyzgyn aýna ýüzüne bir ýa-da birnäçe gatlak metal örtük ulanylýar.Gün gözegçiliginden başga-da, şöhlelendiriji aýna şahsy durmuşyňyzy gorap biler.Metal örtük bilen ýylylygy görkezip biler we binagär üçin az energiýa çykdajylaryna ýetip, otagyňyzy has amatly edip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

şöhlelendiriji aýna, bürünç şöhlelendiriji aýna, çal şöhlelendiriji aýna

Aýratynlyklary

1 Gün gözegçiliginiň ajaýyp öndürijiligi.Oýlanýan aýna binadaky ýylylygyň ýokarlanmagyny azaldyp, köp sanly gün radiasiýasyny görkezip, otagda amatly temperatura getirip biler.

2 Gowy görünmek we gizlinlik öndürijiligi.Oýlanýan aýna bir taraplaýyn aýna görnüşine eýe, bu aýna bir tarapdan seretmäge mümkinçilik berýär, ýöne beýleki tarapdan seredip bilmeýär.

3 Iň ýokary energiýa tygşytlylygy.Oýlanýan aýna ýylylygy görkezip biler, soň bina içerki amatly temperaturany saklamak üçin az energiýa sarp edýär, bu bolsa energiýa tölegleriňizi azaldýar.

4 Bina üçin has estetiki taýdan özüne çekiji. Reflektiw aýna binagärlik estetikasyna peýdalydyr, esasy ajaýyp ýerine ýetirijiligini pida etmezden.

5 Kesmek, burawlamak, izolýasiýa etmek, temperatura we beýleki çuňňur gaýtadan işlemek aňsat.

Arza

Hytaý şöhlelendiriji aýna, köp programmalarda giňden ulanylýar, esasanam gün ýylylygynyň az bolmagy we güne gözegçilik etmegiň gowy ýerine ýetirilmegi zerur ýerler,

Windows we gapylar, perde diwarlary, täjirçilik binalary, senagat binasy, ýaşaýyş jaýlary, fasadlar, basgançaklar, stol üstleri we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýna reňk: Bürünç / goýy bürünç / Euroewro çal / goýy çal / fransuz ýaşyl / goýy ýaşyl / umman gök / Ford gök / goýy gök / gülgüne we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm / 19mm we ş.m.

Aýna ululygy: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm / 3660mm × 2140mm we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: