Howpsuzlyk aýnasy

Gysga düşündiriş:

Nobler howpsuzlyk aýnasy, CATI (Winil filmi tekiz film) ýa-da CATⅡ (dokalan film) bilen örtmek we ýelmemek arkaly öndürilýär.Aýna döwülse, bölekler filme ýapyşar (Winil filmi ýa-da dokalan film), onda howpsuzlygy gowy we adam üçin zyýany ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Winil plyonka ýa-da dokalan film bilen howpsuzlyk aýnasy

Aýratynlyklary

1 Securityokary howpsuzlyk.Yzky film sebäpli aýnadan hiç bir bölek gaçmaz, soň adamlary ýaralanmakdan gorar.

2 qualityokary hilli we çydamlylyk.Howpsuzlyk aýnasy ýokary hilli kümüş aýna, mis erkin kümüş aýna, reňkli aýna we alýumin aýna bilen ýasalýar.

3 ortionoýulmak bilen hakyky şöhlelenme.Howpsuzlyk aýnasynyň ajaýyp optiki öndürijiligi.

4 Kesmek we gurmak aňsat.Howpsuzlyk aýnasy talaplara görä kesilip bilner.

Arza

Howpsuzlyk aýnasy, hammam aýnasy, mebel aýnasy, şkaf gapylary, bezeg aýnasy, tekjeler we ş.m. ýaly howpsuzlyk aýnasy zerur ýerlerde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

Aýnanyň görnüşi: Kümüş aýna / Alýumin aýnasy / Reňkli aýna / Mis erkin aýna we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm we ş.m.

Aýnanyň ululygy: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.

Filmiň galyňlygy: 0,13mm / 0.21mm / 0.30mm


  • Öňki:
  • Indiki: