Biz hakda

Biz kim

Ajaýyp aýna, zerurlyklaryňyzdan ýokary.

“Nobler Glass” Hytaýda professional aýna önümidir.2008-nji ýylda döredilen gününden bäri “Nobler Glass” müşderiler üçin iň oňat aýna çözgütleri bilen üpjün etmäge bagyşlanýar.Floüzýän aýnadan başlap, häzirki wagtda “Nobler Glass” izolýasiýa edilen aýna, laminirlenen aýna, gyzgyn aýna, pes E aýna, aýna aýna, kislotadan ýasalan aýna, ýüpek ekran aýna, sanly çaphana aýnasy ýaly ösen tehnologiýa we enjamlar bilen giň gerimli aýna önümlerini üpjün edýär. söýgüli aýna, oda çydamly aýna we ş.m.

“Nobler Glass” 2008-nji ýylda döredileninden bäri müşderilere ideal aýna çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.
+
“Nobler Glass” -yň ýyllyk aýna önümçilik kuwwaty 800 000 inedördül metre ýetip biler.
+
“Nobler Glass” ussahanasy 50,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.
+
100-den gowrak eksport ýurtlary

Bizde näme bar

“Nobler Glass” ussahanasy 50000㎡, ýyllyk aýna kuwwaty 800000㎡ ýetip biler.Has ýokary talaplary kanagatlandyrmak we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin Nobler Glass ösen gaýtadan işleýän enjamlary Europeewropadan import etdi.Botterodan kesiş liniýasy, “Intermac” -dan CNC enjamy, “Tamglass” -dan gyzgyn peç, “Lisec” -den izolirlenen aýna önümçilik liniýasy we ş.m.

Ösen tehnologiýa we desga, berk hil gözegçiligi we bir nokatly hyzmat bilen Nobler Glass 100-den gowrak ýurda önüm eksport etdi we aýna meýdançasynda ýokary abraý gazandy.“Nobler Glass” şu wagta çenli içerki bazar üçin 3C şahadatnamasyny, Europeanewropa bazary üçin CE şahadatnamasyny, Demirgazyk Amerika bazary üçin SGCC şahadatnamasyny we Awstraliýa bazary üçin Awstraliýa şahadatnamasyny öz içine alýan dürli şahadatnamalara eýe boldy.

“Nobler Glass” gözleg we ösüşe goýulýan maýa goýumlarynyň köpelmegi we önümçiligiň netijeliligini we kuwwatyny ýokarlandyrmak bilen has köp müşderi üçin Hytaýyň aýna üpjün edijisi boldy.Islegiňiz penjirelerde we gapylarda, vitrinlerde we dükanlarda ýa-da perde diwarlarynda we mebellerde ulanylsa-da, Nobler Glass ikirjiňlenmän size iň oňat çözgüt hödürlär.

"Nobler Glass" "ähli prosesi hiç hili aladasyz ulanmak bilen" wada berýär, gözlegiňizi bize iberiň!