Kislota çyzylan aýna

Gysga düşündiriş:

Açyk aýna diýlip atlandyrylýan “Nobler Acid Etched Glass” (barmak yzyna garşy aýna) ýüzýän aýnada gidroflorik kislota bilen öndürilýär, gönümel we mat ýaly tekiz we tegmilli bezeg üstüni üpjün edýär we garaňkylygy we gizlinligi üpjün edýär.

Aýazly doňan aýna, çäge çüýşesi diýilýän çäge daşlamak arkaly hem gazanyp bolar.Bu proses aýnanyň üstüni aç-açan üýtgedýär we aç-açan, bulutly görnüşi döredýär.

Bezeg we sungat pudagynda Nobler kislotasy bilen örtülen aýna we aýazly aýna giňden ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kislotaly çüýşe aýna, aýaz aýna, düşnüksiz aýna, gum aýna

Aýratynlyklary

1 Ygtybarly gutarnykly ýokary gizlinlik.Bol ýagtylyga ýol açanda görnüşi gizleýär.

2 moumşak we tegmile meňzeş ýüz, aç-açan we bulutly görnüş.

3 Easyeňil tehniki hyzmat.Smoothumşak we atlasa meňzeş ýüz barmak yzlary we kir bilen bellik etmeýär, arassa saklamak aňsat.

4 Yzygiderli görünmek we gutarmak.Filmler ýaly reňksiz bolup, örtük ýaly çyzyp bolmaýar.

5 Mat bilen gutarýan birmeňzeş ýaýran ýagtylyk bilen aýratyn nepislik we ýylylyk duýgusyny dörediň.

6 Çäklendirilmedik çuňňur gaýtadan işlemek mümkinçilikleri.Nobler kislotasy bilen örtülen aýna we aýazly aýna, temperatura, laminirlenen, goşa aýna we ş.m. ýaly dürli usullar bilen gaýtadan işlenip bilner.

Arza

Içerki we daşarky goşundylarda Nobler kislotasy bilen örtülen aýna we aýazly aýna ulanylyp bilner,

Windows we gapylar, diwarlar,

Bölümler, aýlawlar, balustradlar, demir ýollar, fasad aýnasy

Mebel, tekjeler we stollar, balkonlar

Gat panelleri we basgançaklar we ş.m.

Aýratynlyklary

Aýna reňk: Arassa / goşmaça arassa / bürünç / gök / ýaşyl / çal we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 8mm / 10mm / 12mm / 15mm we ş.m.

Ölçegi: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: