Mis mugt aýna

Gysga düşündiriş:

Nobler mis mugt aýna (mis we gurşun erkin aýna ýa-da ekologiýa taýdan arassa aýna diýilýär) missiz ergin bilen gurşunsyz ergin bilen ýasalýar, bu täze nesil aýna.Aýna derejeli aýna çotga enjamy we ýuwujy serişde bilen ýuwulýan skrab bilen gowy arassalanýar.Soňra aýna ýüzüne galaýy hloridiň suwuk ergini bilen duýgur bolýar.Bu ýerüsti bejergisi misiň çökdürilmegini erkin getirýär.Mis erkin nitrat, beýleki himiki konfigurasiýalar bilen bilelikde duýgur aýna ýüzüne sepilýär, soň bolsa kümüşiň okislenmeginiň öňüni almak üçin iň soňky missiz gatlagy emele getirýär.Gorag arka örtügi akyl gatlagyny dyrnaklardan we poslamalardan gorap biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mis erkin aýna, gurşun erkin aýna, ekologiýa taýdan arassa aýna

Aýratynlyklary

1 Daşky gurşaw taýdan dostlukly.Gurşunsyz we mis erkin bolany üçin, daş-töweregi gorap biler we adam üçin zyýansyzdyr.

2 Poslama garşy ýokary garşylyk.Mis erkin aýna adaty aýnalara garanyňda poslama 3 esse çydamlydyr.

3 Ajaýyp optiki hil we çydamlylyk.Nobler mis erkin aýna has oňat öndürijiligi üpjün edýär. Onuň berkligi standart EN1036 we ISO 9001-2000 talaplaryndan ýokarydyr.

4 Hakyky şöhlelenme diýen ýaly ýoýulmaýar.Mis we gurşun erkin aýna iki tarapa-da gowy görünýär, düşnükli we tekiz.

5 Easyeňil kesmek we gurmak.Yzky boýagy çyzmak aňsat däl, aýnany kesmek, burawlamak ýa-da kesmek aňsat.

Arza

Mebel, hammam, naharhana

Bölümler, lift kabinalary

Ogaoga studiýalary, tans merkezleri

Söwda merkezleri, dükanlar

Giriş zallary, liftler ýa-da gonmak

Aýratynlyklary

Aýna görnüşi: Aýna arassalamak / Ultra arassa aýna / reňkli aýna / Tempered aýna we ş.m.

Aýnanyň galyňlygy: 2mm / 3mm / 4mm / 5mm / 6mm we ş.m.

Ölçegi: 2440mm × 1830mm / 3300mm × 2140mm / 3300mm × 2250mm / 3300mm × 2440mm we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki: